top of page
Search
  • Writer's pictureLakia

"Toivottavasti en koskaan joudu kääntymään lakimiehen puoleen..."Otsikossa olevaa lausetta kuulee sanottavan todella usein.


Ymmärrän hyvin, mistä tällainen ajattelu kumpuaa. Lakimiehen palkkaaminen liitetään usein siihen, että on tapahtunut jotain ikävää, minkä ratkaisemiseen eivät omat taidot riitä. Yleisimpiä asioita joita hoidamme ovat erilaiset riita- ja rikosasiat, jotka ovat usein sekä asioina että prosesseina hyvinkin raskaita. Kukaan ei tietenkään lähtökohtaisesti halua asianosaiseksi tällaiseen prosessiin.


Moni ei kuitenkaan tule ajatelleeksi, että meidän työssä on myös useita muita aspekteja, kuin jo "pieleen menneiden asioiden" hoitaminen. Teemme paljon myös ennaltaehkäisevää työtä, minkä tarkoituksena on nimenomaan hallita tulevia riskejä ja toimia vähän kuin vakuutuksena, jotta mahdollisia riita- tai muita ongelmatilanteita ei tulevaisuudessa syntyisi. Tai jos syntyy, niin niiden hoitaminen olisi helpompaa.


Hyvänä esimerkkinä riskienhallinnasta ovat erilaiset sopimukset. Monet haluavat hoitaa jo hyvissä ajoin kuntoon esimerkiksi erilaiset perhe- ja perintöoikeudelliset sopimukset, jotka helpottavat asioiden hoitamista tulevaisuudessa. Näitä ovat mm. avioehto, testamentti ja edunvalvontavaltakirja.


Yritysten kohdalla puolestaan jokaisen sopimuksen laatiminen ja solmiminen on tärkeä prosessi, sillä jopa koko liiketoiminta voi kaatua yhteen huonoon sopimukseen. Olen ollut iloinen huomatessani, että yritykset haluavat yhä enenevässä määrin tarkistuttaa tai laatia sopimuksensa lakimiehellä. Nämä prosessit ovat usein hyvinkin mielenkiintoisia, sillä samalla tulee kartoitettua erilaisia riskejä sekä niiden ratkaisuvaihtoehtoja ja huomataankin, että aiemmin hyväksitodettu toimintatapa ei olekaan se jouhevin tai vedenpitävin.


Myös erilaiset osakassopimukset, vuokrasopimukset ja työsopimukset ovat sellaisia, mitkä kannattaa ehdottomasti teetättää lakimiehellä. Tiesitkö esimerkiksi, että mikäli vuokrasopimuksessa puhutaan pelkästä vuokravakuudesta, ei se välttämättä kata muita vuokranantajalle aiheutuvia kustannuksia kuin pelkät maksamattomat vuokrat? Siksi kannattaakin käyttää pelkkää vakuus -termiä. Osakassopimus puolestaan on yrityksen tärkein sopimus ja siinä sovitaan useista sellaisista asioista, mitä esimerkiksi osakeyhtiölaki ei ollenkaan huomioi.


On siis hyvä tiedostaa, että me lakimiehet olemme olemassa sinua ja yritystäsi varten kaikissa oikeudellisissa ongelma- ja ristiriitatilanteissa; sekä niissä, missä ongelma on jo olemassa, mutta etenkin myös niissä, missä ongelmaa ei vielä ole. Pieni panostus riskienhallintaan voi olla iso säästö tulevaisuudessa.


-Marika


145 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page