top of page
lakia_logo_pykälä.png

PERHE- JA PERINTÖOIKEUS

Meiltä saat kaikki perhe- ja perintöoikeuteen liittyvät oikeudelliset palvelut. 

 

Avustamme sinua avioeroon, avoeroon sekä rekisteröidyn parisuhteen päättämistä koskevissa perheoikeudellisissa asioissa. Avustamme myös omaisuuden osituksessa ja erottelussa ja autamme tarvittaessa laatimaan avioehtosopimuksen. Hoidamme myös lasten huoltoon, asumiseen ja tapaamisoikeuteen sekä elatusapuihin liittyviä asioita ja olemme apunasi myös lapsiasioiden sovittelussa. 

 

Perintöoikeudellisissa asioissa laadimme perukirjoja, perinnönjakosopimuksia, edunvalvontavaltakirjoja ja testamentteja. Avustamme myös testamentin moitekanteita koskevissa asioissa. 

 

Perunkirjoitus tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa henkilön kuolemasta ellei Verohallinto ole myöntänyt lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiselle. Perunkirjoituksen toimittamisen jälkeen voidaan toimittaa perinnönjako, jossa kuolinpesän omaisuus jaetaan perillisten kesken. Ennen perinnönjakoa tulee kuitenkin toimittaa ositus, mikäli henkilö oli kuollessaan naimisissa eikä puolisoilla ole kaiken poissulkevaa avioehtosopimusta. 

bottom of page