lakia_logo_pykälä.png

SAATAVIEN PERINTÄ

Onko sinulla tai yritykselläsi erääntyneitä saatavia? Voit siirtää saataviesi perinnän meidän hoitoomme. 

 

Perinnän tavoitteena on saada velallinen maksamaan saatava, joka on erääntynyt. Ensisijaisesti pyritään siihen, että velallinen maksaa saatavan ilman tuomioistuinmenettelyä tai ulosottomenettelyä. Mikäli velallinen ei maksumuistutuksesta tai maksuvaatimuksesta huolimatta maksa saatavaa, etenee asia oikeudelliseen perintään. Oikeudellinen perintä tarkoittaa haastehakemuksen laittamista vireille käräjäoikeuteen. Käräjäoikeuden annettua tuomion asiassa, siirretään asia ulosottovirastoon. 

 

Autamme sinua sekä perinnän alkuvaiheessa maksumuistusten ja maksuvaatimuksen osalta sekä avustamme oikeudellisessa perinnässä. Avustamme sinua tarvittaessa myös riitaisten saatavien kohdalla.