top of page
lakia_logo_pykälä.png

RIITA-ASIAT

On tärkeää, että lakimiehen puoleen käännytään riittävän ajoissa erilaisissa ristiriitatilanteissa. Näin minimoit riskit sekä pääset helpoimmin haluttuun tavoitteeseen. 

Riita-asioita edeltää yleensä sovitteluvaihe, jossa on hyvä olla riidanratkaisuun erikoistunut lakimies mukana. Mikäli sovintoon ei päästä, tulee riita-asia vireille käräjäoikeuteen lähetettävällä kirjallisella haastehakemuksella.

 

Käräjäoikeus antaa haastehakemuksen vastapuolelle tiedoksi ja vastapuolelle annetaan mahdollisuus antaa haastehakemukseen vastaus. Tämän jälkeen käräjäoikeus kutsuu osapuolet suulliseen valmisteluistuntoon, jossa käydään läpi osapuolten vaatimukset ja perustelut, riidattomat ja riitaiset seikat sekä todistelu.

 

Valmistelun päätyttyä asiassa pidetään pääkäsittely, joka pidetään heti valmisteluistunnon jälkeen tai myöhemmin eri ajankohtana. Käräjäoikeus antaa tuomion asiassa yleensä noin kuukauden sisällä pääkäsittelyn jälkeen. Käräjäoikeuden tuomiosta on mahdollista valittaa hovioikeuteen, mikäli hovioikeus myöntää asiaan jatkokäsittelyluvan. 

 

Avustamme laaja-alaisesti erilaisissa riita-asioissa. Hoidamme mm. kiinteistöihin ja asumiseen, rakentamiseen, vahingonkorvauksiin sekä työelämään liittyviä riita-asioita. Hoidamme myös riitaisia velkomusasioita.

bottom of page