top of page
Search
  • Writer's pictureLakia

Mitä lakipalvelut maksaa ja mikä niissä maksaa?Tätä kysymystä kysytään meiltä usein, kuten tietysti oikeutetusti kaikilta palveluntarjoajilta. Kukaan ei tietenkään halua ostaa sikaa säkissä. Uskallan väittää, että lakipalveluiden hinnoittelu on usein hyvinkin salamyhkäistä eikä esimerkiksi yritysten nettisivuilta aina löydy minkäänlaista hinnoittelua. Tämä tietysti pätee kaikenlaiseen asiantuntijapalveluun, joissa ei ole aina helppoa paketoida palveluja selkeästi hinnoitelluiksi kokonaisuuksiksi.


Lakipalveluiden ympärille on luotu myös sellainen käsitys, että ne ovat jotain niin kallista, ettei tavallisella tallaajalla ole varaa juristia palkata. Tämä johtaa pahimmassa tapauksessa siihen, että mielummin tehdään asioita itse tai jätetään juridista ammattitaitoa sisältävät asiat kokonaan hoitamatta. Ajattelinkin hieman avata meidän hinnoitteluamme tarkemmin ja yrittää vastata otsikossa oleviin kysymyksiin.


1) Lähtökohtana on, että lakimiehen palkkio koostuu asian hoitamiseen käytetyistä työtunneista. Tämä ei ainakaan meillä tarkoita "avointa piikkiä" laskuttaa mitä tahansa maan ja taivaan väliltä, vaan usein toimeksiannon vastaanottovaiheessa annamme asiakkaalle arvion, kuinka monta tuntia kyseisen asian hoitaminen tulee viemään. Näin ollen esimerkiksi perinnönjaon kohdalla voimme sanoa kuolinpesään tutustumisen jälkeen, että asia tulee viemään aikaa esimerkiksi 5 - 7 tuntia. Tuntipalkkio on meillä 248 euroa (sis. alv 24%).


Isommissa oikeudenkäynneissä tai laajojen konsultointitöiden yhteydessä tarkan hintahaarukan antaminen on tietysti täysin mahdotonta, sillä jokainen prosessi on erilainen ja sisältää eri määrän kirjallista valmistelua, suullista prosessia, mahdollisia neuvotteluita, katselmuksia jne. Tärkeintä on kuitenkin myös näissä pitää asiakasta ajantasalla siitä, mikä kulujen kulloinenkin tilanne on.


2) Joillekin pienimuotoisille töille on mahdollista antaa kiinteä hinta. Tällaisia ovat esimerkiksi testamentin ja avioehtosopimuksen laatiminen, jotka maksavat meillä 248 euroa / kpl. Kiinteän hinnan antaminen tätä suuremmissa toimeksiannoissa ei kuitenkaan useinkaan ole mahdollista tai edes tarkoituksenmukaista, sillä asian kunnollinen läpikäyminen edellyttää lähes aina perehtymistä taustoihin ja tilanteen tarkempaa kartoittamista, eikä tarkkaa hintaa pysty heti antamaan. Toisinaan tulee eteen myös asioita, joita toimeksiantojen vastaanottohetkellä ei ole voitu tietää tai havaita, jolloin ainoa mahdollisuus on antaa arvio toimeksiantoon käytettävistä tunneista. Esimerkiksi yksinkertaisen sopimuksen kommentointi ei sisällä ainoastaan sitä, että juristi lukaisee sen nopeasti läpi, vaan myös näissä sopimuksen läpikäyminen voi sisältää useita eri kommentointi- ja muokkausvaiheita, jolloin asian hoitaminen vie myös hieman enemmän aikaa.


3) Toisinaan asiakkaan oikeudenkäyntikulut korvaa valtio tai vakuutusyhtiö. Oikeusapua voi saada tiettyihin tuomioistuimessa oleviin asioihin, kuten mm. rikosasioihin, tiettyihin riita-asioihin sekä hakemusasioihin. Oikeusavun saaminen edellyttää, että asia on tuomioistuimessa vireillä ja että henkilön maksukyky on on heikko. Kaikkiin asioihin ei oikeusapua kuitenkaan saa ja tämä kannattaa aina varmistaa lakimieheltäsi. Oikeusapupalkkio on kaikille oikeusavustajille sama ja se on 136,40 euroa. Mikäli asiakkaalla on jonkin verran myös omaa maksukykyä, voi oikeusturvaan tulla myös jokin prosentuaalinen omavastuuosuus. Tällöinkin käytetään kuitenkin hinnoitteluna edellä mainittua oikeusapupalkkiota.


Yrityksillä ja myös yksityishenkilöillä (kotivakuutuksen yhteydessä) on usein oikeusturvavakuutus. Oikeusturvavakuutus on todella tärkeä, sillä sen kautta vakuutusyhtiö voi korvata suurimman osan asiakkaan oikeudenkäyntikuluista. Oikeusturvavakuutusten ehdot vaihtelevat, mutta yleensä ne edellytävät riitaisaa asiaa, joka on menossa tuomioistuimen ratkaistavaksi. Oikeusturvavakuutuksessa on yleensä suhteellisen pieni omavastuuosuus, kuten 15-20% oikeudenkäyntikuluista.


Lupasin lisäksi vastata siihen, mikä lakipalveluissa sitten oikein maksaa. Lakipalveluita käytettäessä tulee ensinnäkin huomioida, että asioiden perehtyminen ja taustoittaminen vie usein jonkin verran aikaa, sillä jokainen tilanne ja toimeksianto on erilainen. Mikäli asiat halutaan tehdä hyvin ja huolella, ei sekään aina ole kovin nopeaa. Hyvä juristi arvioi aina jokaisen toimeksiannon kohdalla riskit ja sen, kuinka paljon aikaa siihen on soveliasta käyttää. Yksityiskohtainen ja oikeudenalaltaan spesifi konsultointityö vie aikaa huomattavasti enemmän, kuin esimerkiksi rutiininomaisen velkomuskanteen laatiminen.


Hyvä juristi ei myöskään laskuta asiakkaalta koskaan omasta "opiskelustaan", vaan asiakkaalla on lähtäkohtana olettaa, että juristi tuntee asiaa koskevan juridiikan sen verran hyvin, että asian hoitaminen ei vie kohtuuttomasti aikaa eikä tule ns. ylilaskutusta. Juristina haluaisin myös muistuttaa, että mikäli ostat juristilta palvelun, ottaa juristi hoitamastaan asiasta myös pitkälti vastuun, jolloin myös tämän tulee näkyä hinnoittelussa. Kukaan juristi ei suostu antamaan ilmaiseksi tai puoli-ilmaiseksi palvelua, jossa voidaan viitata hänen antamaansa ohjeistukseen tai muuhun lausumaan.


Asiantuntijapalveluiden hinnoittelu on tapauskohtaista ja siksi on tärkeää, että kustannuksista keskustellaan aina ennen toimeksiannon vastaanottamista. Pidä huolta, että palveluntarjoaja ottaa asian puheeksi aina keskusteluiden alkuvaiheessa, sillä näin vältytään monilta erimielisyyksiltä, joita meidänkin asiakkaiden riita-asiat usein koskevat.


//Marika216 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page