top of page
Search
  • Writer's pictureLakia

Mitä sinun tulee tietää oikeusturvavakuutuksesta?


Money money money....


Lakimiehen puoleen kääntyvän henkilön tai yrityksen mielessä on luonnollisesti lakipalvelujen hinta. Yleinen käsitys tuntuu edelleen olevan se, että lakipalvelujen laskutus lähtee käyntiin jo ensimmäisestä puhelusta ja loppulasku on tuhansissa tai kymmenissä tuhansissa euroissa. Tämän blogitekstin tarkoituksena on hieman oikoa näitä käsityksiä.


Useimmilla lakitoimistoilla, myös meillä, alkuneuvottelu on aina ilmainen. Alkuneuvottelussa kartoitetaan, kannattaako asiassa edes kääntyä lakimiehen puoleen ja mikäli kannattaa, otetaan alkuneuvottelussa kantaa myös siihen, mitä lakimiehen puoleen kääntyminen arviolta tulee maksamaan.


Lakimiehen käyttämisestä aiheutuvia kustannuksia voidaan tietyin edellytyksin kattaa oikeusturvavakuutuksesta. Varsinkin yksityishenkilöille tulee monesti yllätyksenä, että heiltä löytyykin oikeusturvavakuutus. Yleensä oikeusturvavakuutus on tullut hankituksi samassa yhteydessä kotivakuutuksen kanssa ja siksi sen olemassaolo voikin unohtua. Kannattaa varmistaa oman oikeusturvavakuutuksen tilanne jo ennen lakimiehen puoleen kääntymistä omasta vakuutusyhtiöstä tai vakuutuskirjasta.

Oikeusturvavakuutus kattaa lakimiehen kulut vakuutusehdoissa mainituissa tilanteissa, kuten riita-, rikos- tai hakemusasiassa. Kysymykseen voi tulla oikeudenkäynnistä tai sovintoneuvottelujen johdosta aiheutuvat lakimiehen kulut. Oikeusturvavakuutuksesta voit saada korvausta esimerkiksi vireillä olevaan riita-asiaasi tai mikäli olet joutunut rikoksen uhriksi (asianomistaja). Tietyin edellytyksin myös rikoksesta syytetty (vastaaja) voi saada oikeusturvavakuutuksesta korvausta, mutta tällainen tilanne on harvinaisempi. Rikosasian vastaajan osalta kysymykseen voi tulla julkisen oikeusavun käyttäminen, johon palataan seuraavassa blogipostauksessa. Omista vakuutusehdoista selviää tarkemmin, mitä oikeusturvavakuutus kattaa. Yleensä vakuutuksen on tullut olla yksityishenkilöillä voimassa kaksi vuotta, jotta vakuutusta voi käyttää.


Oikeusturvavakuutukseen liittyy aina omavastuuosuus sekä enimmäiskorvaus. Omavastuuosuus vaihtelee vakuutusyhtiöstä riippuen 15 % ja 20 % välillä. Yleensä omavastuuosuus on näistä luvuista huolimatta kuitenkin aina vähintään 200 euroa. Enimmäiskorvaus on taas se korvaus, jota oikeusturvavakuutuksesta voi enimmillään hakea. Yleisin enimmäiskorvaus on 8.500 euroa, mutta pienempiä ja suurempiakin enimmäiskorvauksia on tullut vastaan.


Myös yrityksillä on yleensä oikeusturvavakuutus ja myös niissä on määritelty omavastuuosuus, vakuutusyhtiön enimmäiskorvaus sekä missä tilanteissa vakuutusta voi käyttää. Jokaisen aloittelevan yrittäjän kannattaa ottaa itselleen oikeusturvavakuutus, koska riitatilanne voi syntyä milloin tahansa, vaikka yrittäjän toiminnassa ei sinänsä olisi ollut mitään moitittavaa.


Oikeusturvavakuutus turvaa sen, että mahdollisesta oikeudenkäynnistä johtuva kuluriski voidaan minimoida. Oikeusturvavakuutuksesta tulee kuitenkin muistaa se, että vastapuolen kuluja se ei korvaa, mikäli tällaista vakuutusta ei erikseen ole otettu.

Tässä tekstissä ei toki ole mahdollista tuoda esille kaikkia oikeusturvavakuutukseen liittyviä yksityiskohtia, mutta keskustelemme niistä mielellämme lisää kasvotusten. Meidän tulee aina tapauskohtaisesti arvioida, voidaanko oikeusturvavakuutusta käyttää kyseisessä tilanteessa. Hoidamme aina asiakkaan puolesta oikeusturvapäätöksen hakemisen ja tähän liittyvän yhteydenpidon vakuutusyhtiön kanssa.


Tästä tuli nyt hieman pitkähkö teksti, mutta tätä asiaa on vaikeaa avata lyhyemmin :)


Seuraavan postauksen aiheena tulee loogisesti olemaan julkinen oikeusapu ja sen saamisen edellytykset. Stay tuned!


-Pauliina

325 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page