top of page
Search
  • Writer's pictureLakia

Juristin tyypillinen työviikko


Lupasimme täällä blogissamme hieman myös avata sitä, millaista lakimiehen työ oikeasti on. Emme tietysti salassapitosyistä voi avata tarkemmin hoitamiamme juttuja, mutta haluaisin kuitenkin tuoda esille, miten monipuolisia työtehtäviä meillä on. Tällä on tietysti myös markkinoinnillinen näkökulma ja myös siksi olisi tärkeää, että mahdolliset tulevat asiakkaamme ovat tietoisia, minkälaisia caseja hoidamme.


Olemme Pauliinan kanssa melko hyvin perillä siitä, mitä toisella on milloinkin agendalla ja usein käymme molempien päiväohjelmat edellisenä päivänä läpi. Tämä on tärkeää jo siksi, että toinen meistä on usein oikeudenkäynneissä tai muuten sellaisessa paikassa, missä puhelimeen vastaaminen on mahdotonta ja laitamme silloin soitonsiirron toiselle. Pystymme tarvittaessa myös sijaistamaan toisiamme ja myös siksi on tärkeää tietää jonkin verran myös toisen aikatauluista ja vireillä olevista toimeksiannoista.


Normaali työviikko meillä on sellainen, mikä sisältää sekä oikeudenkäyntejä että useita kirjallisia töitä. Meillä on enemmän rikosoikeudenkäyntejä kuin riita-asioiden oikeudenkäyntejä, koska riita-asiat eivät aina lopulta päädy käräjäoikeuteen ja niitä sovitaan enemmän. Rikosasioissa sopiminen ei aina ole mahdollista ja siksi niitä koskevia oikeudenkäyntejä on ainakin meille selkeästi enemmän. Osa rikosasioita on myös osallistuminen asiakkaan kanssa poliisikuulusteluihin, joten tuomioistuinten ohella tulee paljon vierailtua myös poliisitaloilla ja toisinaan myös vankiloissa asiakkaiden ollessa siellä.


Oikeudenkäyntejäkin enemmän meidän työ koostuu erilaisten asiakirjojen jne laatimisesta. Ennen suullista pääkäsittelyä käydään usein paljonkin kirjallista valmistelua, eli lähetellään erilaisia vaatimuskirjelmiä, sovintoehdotuksia ja vastauksia. Näitä lähetetään sekä vastapuolelle, muille asianosaisille että tuomioistuimelle, mikäli asia on mennyt sinne vireille. Kyse voi olla esimerkiksi riita-asiassa vastauksen laatimisesta haastehakemukseen tai rikosasiassa asianomistajan eli rikoksen uhrin korvausvaatimusten lähettämisestä käräjäoikeudelle.


Myös erilaisia maksuvaatimuksia laaditaan ja lähetetään vastapuolille usein. Tästä esimerkkinä vahinkojen korvaamista koskeva asia, missä vaaditaan vastapuolta korvaamaan tietyt vahingot. Nämä asiat voivat aina riitautua, jolloin niissä pyritään toki edelleen sovintoon, mutta viime kädessä ne viedään käräjäoikeuden ratkaistavaksi.


Eikä unohdeta sopimusasioita. Laadimme ja kommentoimme erilaisia sopimuksia joka viikko. Sopimukset voivat olla parin sivun mittaisia palvelusopimuksia, kymmenen sivun mittaisia osakassopimuksia tai mitä vaan tästä ylöspäin. Olen ollut iloinen huomatessani, että yhä useampi yrittäjä haluaa luetuttaa merkittävät sopimukset lakimiehellä.


Edellä mainittujen lisäksi iso osa meidän työtä on asiakkaiden tapaaminen ja kontaktoiminen. Tapaamme viikoittain uusia asiakkaita, joiden kanssa toimeksiantosuhde mahdollisesti syntyy ja olemme yhteydessä myös niihin asiakkaisiin, joiden asia on jo meillä hoidettavana. Lähtökohtaisesti mikään asiakirja ei lähde meiltä ilman, että asiakas on kuitannut sen olevan ok. Asiakkaita tapaamme myös esimerkiksi perunkirjoituksia ja perinnönjakoja koskevissa tilaisuuksissa ja myös silloin, jos henkilö haluaa tulla tekemään testamentin tai vaikkapa lahjakirjan.


Meidän työ ei todellakaan ole aina pelkkää puurtamista ja siksi meille on tärkeää tavata myös muita yrittäjiä, yhteistyökumppaneita ja kollegoita. Erilaiset nuorten yrittäjien äfter wörkit, inspiroivat lounaat kollegoiden kanssa sekä erilaiset verkostoitumistilaisuudet ovat myös hyvin tärkeä osa meidän viikoittaisia työtehtäviä. Olemme mm. BNI Lightning -ryhmän liikekumppani ja tapaamme niissä merkeissä muita liikekumppaneita joka tiistaiaamu. Tapaamme mielellämme myös uusia tuttavuuksia ja viestiä saa todellakin laittaa, mikäli haluaa tutustua ja benchmarkata vaikka yrittäjyydestä kahvikupin (omalla kohdallani teekupin) äärellä.


Valehtelisin jos väittäisin, että jokainen työpäivä tai työviikko on mukava. Jokainen viikko sisältää kuitenkin useita mukavia asioita, minkä vuoksi tätä työtä jaksaa ja haluaa tehdä.


Inspiroivin työterveisin,

Marika
1,747 views0 comments

Recent Posts

See All

Yorumlar


bottom of page