top of page
Search
  • Writer's pictureLakia

Lakimiehen rooli poliisikuulusteluissa


Esitutkinta saattaa sisältää useita eri vaiheita. Kuvassa esiteltynä muutamia siihen liittyviä termejä.

Iso osa rikosjuristin työstä koostuu osallistumisesta esitutkintaan ja saatamme olla mukana jo ensimmäisissä asiaa koskevissa poliisikuulustelussa. Toisinaan asiakas, eli joko rikoksesta epäilty tai asianomistaja (rikoksen uhri) on meihin itse yhteydessä ja pyytää meidät avukseen kuulusteluihin. Joskus kutsu tulee puolestaan suoraan poliisilta, joka on esimerkiksi pidättänyt rikoksesta epäillyn ja katsoo, että olisi hyvä jos epäillyllä olisi avustaja paikalla kuulusteluissa.


Etenkin vakavissa rikosepäillyissä avustaja on lähes poikkeuksetta paikalla jo ensimmäisissä kuulusteluissa. Pienemmissä rikoksissa avustaja saattaa tulla mukaan vasta oikeudenkäyntivaiheessa, mutta on tilanteesta riippuen saattanut niissäkin olla mukana jo esitutkinnassa.


Poliisin tehtävä on kertoa kuulusteltavalle hänen oikeutensa ja velvollisuutensa, mutta mikäli henkilö on ensimmäistä kertaa kuulusteltavana, on tärkeää, että lakimies käy niitä vielä tarkemmin läpi. Itselläni on tapana keskustella asiakkaan kanssa aina ennen kuulusteluja ja käydä hänen oikeutensa läpi. Mikäli henkilö on ensimmäistä kertaa kuultavana, on tilanne usein hermostuttava ja pelottavakin ja siksi koen tärkeäksi avata tilannetta asiakkaalle ennalta. Esimerkiksi asianomistajalle tilanne voi usein olla todella raskas ja lakimiehen tehtävänä on tällöin myös ohjeistaa, mistä hän voi saada keskusteluapua jatkossa. Rikoksesta epäillylle on puolestaan tärkeä korostaa, että hänellä on itsekriminointisuoja, eli hänen ei halutessaan tarvitse selvittää asiaa.


Lakimiehen rooli kuulusteluissa on tavallaan melko passiivinen, sillä kuulustelu on pitkälti poliisin ja asianosaisen välinen keskustelutilanne. On kuitenkin tärkeää, että lakimies on paikalla jo ensimmäisissä kuulusteluissa, sillä mikäli asia etenee syyttäjälle ja lopulta oikeudenkäyntiin, on lakimiehellä huomattavasti parempi kokonaiskäsitys asiasta. Poliisi antaa lakimiehelle lopuksi tilaisuuden esittää kysymyksiä asianosaiselle ja tällöin voi kysyä jotain sellaista, mitä kuulusteluissa ei ole vielä kysytty ja mikä olisi asianomistajien etujen kannalta tärkeää tuoda esille.


Lakimiehen tehtävänä on tarvittaessa myös toimia esitutkinnan aikana linkkinä poliisin ja asiakkaan välillä. Toisinaan asianosaista kuullaan useita kertoja ja häneen saatetaan kohdistaa esitutkinnan aikana myös pakkokeinoja, kuten esittää rikoksesta epäiltyä vangittavaksi.


Mikäli saat kutsun kuulusteluihin rikoksesta epäillyn tai asianomistajan roolissa, kannattaa olla välittömästi yhteydessä lakimieheen. Voimme sitten yhdessä arvioida, onko lakimiehen syytä osallistua kyseisen asian kuulusteluihin ja miten asiassa kannattaa muutenkin edetä.


-Marika

1,445 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page